Hållbarhetsarbete är den starkaste konkurrenskraften

13 maj, 2022


Det är vad en undersökning utförd av Livsmedelsakademin, Packbridge och Krinova visar. Undersökningen gjordes med 27 företag i Skåne där majoriteten av dem svarade att de redan jobbar med återbruk, återvinning, matsvinnsåtersvinning och även efter FN:s globala mål för hållbar utveckling. Däremot ökar de regulatoriska kraven kring påståenden om hållbara produkter och tjänster kontinuerligt. Detta innebär att man t.ex. måste kunna backa upp påståenden med korrekt data. För att företag ska lyckas behålla sin konkurrenskraft behöver därför tekniken och verktygen som används möta detta ökade behov.
Om små och stora företag samarbetar kan man tillsammans lättare uppnå dessa krav, men majoriteten av mindre företag önskar inte ett sådant arbete, då det oftast innebär en mer ensidig vinst för en av parterna. Ett av de stora hinder som hindrar tillväxt för mindre företag är bl.a. att de behöver ett större nätverk för att nå ut till en bredare marknad.
Med hjälp av Foodchains system kan man lösa båda dessa problem! Blockkedjetekniken agerar som en liggare där man kan bekräfta alla påståenden om hållbarhet och miljöpåverkan. Samtidigt ökar produktens exponering ute på marknaden när kunderna skannar dess QR-koder för att få reda på mer om både varans ursprung men även mer information om tillverkarna.
En hållbar livsmedelstillverkning är nyckeln till en bättre framtid, inte bara på grund av konkurrenskraft hos företag, men framförallt för en bättre miljö! Vi på Foodchain tror starkt på detta och jobbar därför hårt för att hjälpa till att förändra marknaden och världen till det bättre!