Om Foodchain by Blockchain

Vår lösning

FCB genererar spårbarhet I livsmedelsproduktionen från frö till gaffel. FCB förebygger bland annat matfusk, matsmitta och livsmedelsrelaterade smittor från att spridas. Detta är bara några problem som FCB kan hantera inom livsmedelsproduktionen. FCB hanterar problem och situationer som ställer till det i livsmedelskedjan för producenten, men även i slutändan för konsumenten.

Dessutom hjälper FCB lantbrukaren att hantera sin dokumentation snabbare och enklare. FCB reducerar vad vi kallar ”svärtid” – och ger mer tid över till att göra det som de flesta lantbrukare lantbrukare i verkligheten vill lägga tid på: Odla och/eller ta hand om sina djur!

Foodchain by Blockchain

Vad är blockchain?

En blockkedja, eller blockchain, är en decentraliserad datalagringsplattform som ger nya möjligheter att på ett säkert sätt lagra och spåra data. Tekniken möjliggör också att flera aktörer kan dela samma data, i en obruten kedja, och är synnerligen lämplig, men ännu tämligen outnyttjad vid livsmedelsproduktion. I dagsläget är blockkedjor betydligt mer förekommande inom läkemedelsindustrin och finansvärlden. Men FCBs målsättning är att etablera blockkedjan som en möjlighet för livsmedelsproducenter att göra sin produktion transparent, spårar och öka möjligheten att förmedla mervärden till slutkonsumenten.

Blockkedjan ger helt nya möjligheter till kommunikation genom hela produktionskedjan, från lantbrukare till förädlare och slutligen till konsument. Samtidigt underlättar blockkedjan lantbrukarens och förädlarens administration och kontroll över sin produktion.

Varför Foodchain by Blockchain?

FCB är en revolution i livsmedelsindustrin. Om du letar efter en riktig ”Game Changer” när det gäller hur maten produceras och vad du verkligen vet om det, är FCB din lösning.

Vi skapar en spårbar matproduktion från frö till gaffel. FCB motverkar och försvårar matfusk och ”Greenwash”. Vi spårar matburna smittor bakåt och framåt i livsmedelskedjan och vi löser en rad andra problem som livsmedelsindustrin har. FCB är en lösning för de aktörer som är i livsmedelsbranschen av de rätta och ärliga skälen – och vill visa det! FCB hjälper producenterna att berätta om matens historia för konsumenten. Den fullständiga och sanna historien!

~

Integritetspolicy

Om du väljer att använda vår tjänst, samtycker du till insamling och användning av information i samband med denna policy. Personuppgifterna som vi samlar in används för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Vi kommer inte att använda eller dela din information med någon utöver beskrivningen i denna integritetspolicy.

Kontakta oss

Om du vill veta mer, delta på något sätt eller samarbeta med oss så tveka inte att höra av dig! / Cecilia Ryegård

Telefonnummer

+46 708 15 25 99

Följ oss