Bjärefågel och Foodchain by Blockchain utvecklar plattform för spårbarhet i kycklingproduktion

13 jun, 2022

Digitalisering, spårbarhet, mervärden och hållbarhet i kycklingproduktion med blockchainteknik – det är rubriken på det nu inledda EIP-projektet, som leds av Foodchain by Blockchain AB och delfinansieras av Jordbruksverket.

Projektet genomförs tillsammans med lantbrukare/uppfödare och Bjärefågel i Torekow AB. Medverkar gör även Svenskt Sigill, som ska bidra med bland annat kopplingen till kontrollen av djurvälfärden i systemet samt RISE, som ska undersöka möjligheten till att systemet kan levererar ett produktunikt klimatindex i realtid, en världsunik lösning i sig.

– Det är jättekul att nu kunna dra igång projektet, som i slutänden syftar till att lansera en kommersiell plattform för svensk kycklingproduktion. Systemet löser många av branschens utmaningar och kommer att tillföra stor bondenytta genom förenklingar i bland annat administration och produktionsplanering. På köpet får vi spårbarheten att lämna vidare i nästa led, och slutligen nå konsument med såväl ”story” som produktionsdata, säger Cecilia Ryegård, VD och grundare av Foodchain by Blockchain AB.

Projektet ska vara klart 31 mars 2023 och då ska ett system för full spårbarhet, från moderdjur och foder till konsumentförpackad kyckling finnas på plats.

Bjärefågel tillverkar kyckling med fokus på djurhälsa och hållbarhet. Kycklingarna har till exempel nästan dubbelt så mycket plats per kyckling i stallet, samt att fåglarna är långsamt växande. Bjärekyckling är också Sveriges enda klimatcertifierade kyckling. Detta är mervärden som inte alltid är lätta att kommunicera vidare till marknaden och slutkonsumenten.

– Vi snappade upp Foodchain by Blockchain:s arbete och kände snabbt att den lösning man erbjuder kunde vara intressant för oss i framtiden, utifrån de utmaningar och flaskhalsar våra uppfödare och vi själva har. Därför är det jätteroligt att vi fått medel för att genomföra projektet och tillsammans med Foodchain ska utveckla systemet för kycklinguppfödning och produktion. Det är väldigt angeläget och relevant och ligger i absolut framkant. Vi hoppas att systemet leder till en enklare hantering och administration och inte minst bättre produktionsplanering. Vi ser fram emot när vi genom den data som samlas in lättare kan förmedla våra mervärden och vårt arbetssätt till konsumenterna, säger Sia Andersson, IT- och projektansvarig på Bjärefågel.

Projektet omfattar ca 5 miljoner kronor och delfinansieras av Jordbruksverkets EIP-program med 3,7 miljoner kronor. Resterande del finansieras av Foodchain by Blockchain.

Svenskt Sigill har kopplats till projektet, eftersom Bjärefågel är klimatcertifierade enligt deras regelsystem.

– Vi kommer bland annat att vara delaktiga i arbetet med att fånga upp djurvälfärdskriterierna på att bra sätt, samt att övriga kriterier för Svenskt Sigills märkning kan säkras med systemet. Vi ser detta som ett oerhört intressant och innovativt projekt som kan få stor betydelse för hur vi som certifiering kan jobba med våra producenter på ett enklare och mer effektivt sätt framöver, säger Helena Hultborn, djuromsorgschef, Svenskt Sigill.

Ytterligare en unik aspekt kommer att tillföras i projektet. Detta i form av att undersöka om ett produktunikt klimatindex i realtid kan genereras genom den data som samlas in.

– Vad vi vet finns inga andra initiativ liknande detta just nu. De modeller som används idag för beräkning av klimatavtryck har inte så hög upplösning i tid och ofta får man ta till schabloner. Digitalisering och spårbarhet öppnar möjligheten att räkna mer detaljerat och här finns potential att klimatoptimera produktionen, säger Serina Ahlgren, forskare hållbar konsumtion och produktion hos RISE.

För kontakt, bilder och ytterligare information:
Cecilia Ryegård
Foodchain by Blockchain
0708-152599
[email protected]