Foodchains kunder väl rustade inför kommande krav på digitalt produktpass!

31 okt, 2022

 

EU föreslog tidigare i år ett digitalt produktpass som är tänkt att vara en lösning för att stärka en cirkulär ekonomi och hållbar produktion. Det digitala produktpasset ska i grund och botten innehålla all relevant information för en produkt, som t.ex, leveranser och tillverkning. Detta för att konsumenter ska kunna göra bättre val utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Passet ska även kunna uppdateras kontinuerligt med ny information under hela sin livslängd. I dagsläget ligger fokus på att introducera detta pass för produkter inom bland annat textilier, och konsumentelektronik. Framöver kommer man sannolikt utöka detta till andra väldigt viktiga värdekedjor som bland annat livsmedel.

En av de tidiga utmaningar som bland annat Svenskt Näringsliv har identifierat är den komplexa insamlingen av information för små och medelstora företag, samtidigt som de ska kunna behålla sin konkurrenskraft. Idag använder sig många företag av papper och penna för att föra dokumentation inom sin verksamhet, vilket försvårar insamlingen av denna information. Att övergå till digitalisering av sina flöden inom produktions- och leveranskedjan skulle vara en enorm fördel och förberedelse inför omställning för att klara kraven på digitala produktpass.

Denna digitalisering av flödes- och produktionsinformation är något som vårt system på FCB har haft som grundpelare sedan dag ett! Att underlätta det administrativa arbetet samtidigt som man stärker spårbarheten genom hela kedjan sparar både pengar och arbetstid, samtidigt som man behåller sin konkurrenskraft. Vi jobbar utifrån globala standarder som GS1 för att systemet ska kunna ta emot och skicka vidare relevant information i produktionskedjan mellan parter över hela världen utan att behöva bygga om systemet ellerställa om sin produktion för att möta dessa krav. Detta leder till att små och medelstora företag får fler möjligheter att ta sig in på marknaden och ökar även deras konkurrenskraft.

FCBs kunder kommer att vara väl rustade inför kravet på digitala produktpass!