FCB på Foodhack

15 mar, 2023

Den 14 mars deltog FCBs Cecilia Ryegård i panelsamtal under Foodhack Krinova i Kristianstad. Panelens ämnen var bland annat annat utmaningarna i dagens livsmedelssystem och möjligheter för startups att driva på – och “disrupta” genom data, och samtal runt forskning och möjligheterna att få ut forskningsbaserade lösningar.

– Livsmedelskedjan är oerhört komplex och det behöver man ha stor respekt för när man försöker skapa tekniska lösningar, det är därför det också tar så lång tid. Massor behöver göras och vi är bara i början av utvecklingen. Foodchain by Blockchain är ett av de företag som möjliggör helt nya vägar för spårbarhet, livsmedelssäkerhet och storytelling, sade Cecilia Ryegård bland annat.

I panelen deltog också Oleksiy Guzhva (SLU), Rebecca Connée (Climato) och Hannes van Lunteren (Krinova).

Foodhacket samlade ca 250 deltagare från 30 länder