FCB i examensarbete från Internationella Handelshögskolan

7 jul, 2021

FCB i examensarbete från Internationella Handelshögskolan
Under våren medverkade FCB i intervjuer som låg till grund för uppsatsen ”Blockchain technology adoption in agri-food supply chains: why or why not?: Exploring Swedish organizations’ reasoning and approach to adoption”. Den genomfördes av studenterna Johanna Persson och Tilda Lindén, studenter vid Internationella Handelshögskolan, Universitetet i Jönköping. Andra deltagande företag i uppsatsen var bland annat Lantmännen och Orkla. Nu är uppsatsen klar och den belönades med högsta betyg! Grattis säger FCB till Johanna och Tilda!