Stora Bryne Vin & Trädgård ny delägare i Foodchain by Blockchain!

25 aug, 2021

Småskaliga producenter investerar i spårbarhetslösning med blockchainteknik!

 

I augusti blev det klart att mervärdesproducenterna Anna Nyqvist Thorsson och Pontus Thorsson på gården Stora Bryne utanför Järpås går in som delägare i Foodchain by Blockchain AB (FCB). Företaget utvecklar en mjukvarulösning för fullskalig spårbarhet i livsmedelsproduktion. – Vi har följt FCB sedan starten och tror starkt på hur man löser en stor del av livsmedelsproducentens problematik och samtidigt skapar mervärden, i kombination med den kommersiella potentialen, säger Pontus Thorsson.

Klicka här för att läsa mer

Pontus Thorsson och Anna Nyqvist Thorsson i sin KRAV-certifierade äppelodling tillsammans med FCBs VD och huvudägare Cecilia Ryegård.

 

Det Lidköpingsbaserade foodtechbolaget Foodchain by Blockchain har tagit in ytterligare delägare. Företaget har under två års tid utvecklat en blockchain-baserad mjukvarulösning för livsmedelsproducenter.

– Livsmedelsbranschen behöver äkta spårbarhet, det är en trovärdighetsfråga! Detta är just vad FCBs system åstadkommer. Systemet gör det möjligt för den enskilda konsumenten att kunna göra medvetna, aktiva val och påverka vad som ska finnas i maten man äter och hur den ska produceras. Samtidigt förenklas företagens dokumentation och redovisning mot myndigheter och certifieringsorganisationer, och kan också möjliggöra bättre kravställningar i upphandling, säger Pontus Thorsson.

En första prototypprodukt finns redan på marknaden. Man är nu i full färd med att teckna avtal med de första kunderna, varav flera är välkända varumärken. Kapitalet man nu tar in ska användas för att kunna öka utvecklingstakten, nyanställa, och snabbare få ut produkter på marknaden.

– När vi fick möjligheten att gå in som delägare i FCB tog vi genast chansen! Eftersom vi själva är småskaliga livsmedelsproducenter så förstod vi direkt vad FCB skulle kunna få för betydelse för producenter och slutkonsumenter. Vi stöter så gott som dagligen på den problematik som systemet löser. Vi ser oss definitivt även själva som framtida kunder och användare av systemet, säger Anna Nyqvist Thorsson.

“We make food talk”, sammanfattar vad företaget åstadkommer med sin blockchainbaserade mjukvaruplattform, som ska levereras till kunder inom råvaru- och förädlingsindustri. Det handlar om spårbarhet, transparens, hållbarhet och värdebyggande för alla aktörer livsmedelskedjan. Programvaran anpassas för en stor variation av områden och kunder.

– Vi är jätteglada att Anna och Pontus valt att investera i FCB! Vår affärsmodell bygger på vår erfarenhet av livsmedelsindustrins strukturer och flöden. Att de, som småskaliga livsmedelsproducenter på Stora Bryne, ser värdet i vad vi gör och vill åstadkomma blir en ytterligare bekräftelse på att vi är på rätt väg, och något som ytterligare kan bevisa vårt värde gentemot andra investerare, säger Cecilia Ryegård, grundare och VD till Foodchain by Blockchain.

 

På gården Stora Bryne odlar man 2 hektar KRAV-certifierade äpplen som levereras till butiker och restauranger och även blir till must. Man producerar även sin egen punsch, som finns i Systembolagets sortiment. Pontus Thorsson driver även gasellföretaget Akustikverkstan AB och Anna Nyqvist Thorsson är filosofie doktor i arkeologi.

Foodchain by Blockchain AB har sitt säte i Lidköping. Företaget har i dagsläget 4 anställda. FCB har en ytterligare delägare, Menhammar Stuteri AB, som äger 10 procent. Resterande andel ägs av Agrovektor AB som i sin tur ägs av Cecilia Ryegård.