Jussö Gård i testprojekt med Foodchain by Blockchain

2 okt, 2023

Under årets odlingsässong har ett testprojekt pågått där Jussö Gård har samlat in data för att leverera den vidare upp i FCBs spårbarhetssystem Foodchain.  Detta för att kunna skapa full spårbarhet för den spannmål som odlats. I projektet är det KRAV-certifierat maltkorn, odlad på Ulriksfält utanför Ängeholm, som ingått. Maltkornet kommer att användas vid öltillverkning. Målet är att göra det möjligt att tillverka en fullt spårbar öl. Tidigare har FCB genomfört ett liknande projekt som resulterade i en öl tillverkad av Ängöl. FCB fortsätter nu detta påbörjade arbete tillsammans med Jussö Gård.

-Vi har följt sådd, odling och skörd genom Jussös dokumentation. Härnäst avser vi att följa råvaran till kommande processer, via mältning och därefter öltillverkning. Vi tar nu ett ytterligare steg närmre att kunna fånga spårbarheten fullt ut  i realtid, vilket är nästa steg, säger Cecilia Ryegård, VD och grundare, Foodchain by Blockchain.

– När vi fick frågan om att delta i ett samarbete med Foodchain by Blockchain ville vi gärna vara med. Vi jobbarredan med spårbarhet i vårt företag men det här konceptet kändes intressant och mer lättåtkomligt för konsumenten. Att som producent vara transparent är viktigt för oss och vi tror också att fler och fler konsumenter är intresserade av var maten kommer ifrån och hur den är producerad. Foodchain öppnar upp nya vägar för att ta reda på det, säger Jenny Granefelt, Jussö Gård.

Delar av data från Jussö Gård:
Plats: Ulriksfält 56,32166 N, 12,84688 Ö
Maltkorn Cresendo
Sådatum: 22/4 2023
Mängd: 200 kg/ha
Sådd: 5 cm djup
Bearbetning: Blindharvning 27/4
Kvävegiva: 60kg Biofer, 40 kg hönsgödsel/ha
Tröskning: 23/8
Vattenhalt: 17,6%
Skörd 2000 kg/ha