"Det här är vad vi har väntat på och sökt efter länge! Ett system som både kan hantera den enorma administration som krävs och samtidigt hjälpa oss i kommunikationen med slutkonsumenten..."       Den svenska regeringen satsar på att öka den svenska...