Den 14 mars deltog FCBs Cecilia Ryegård i panelsamtal under Foodhack Krinova i Kristianstad. Panelens ämnen var bland annat annat utmaningarna i dagens livsmedelssystem och möjligheter för startups att driva på - och “disrupta” genom data, och samtal runt forskning...