Under den senaste veckan har FCB genomfört en marknadsundersökning för att ta reda på behovet hos företag när det kommer till den administrativa bördan. Företagen har varit spridda över Sverige och med varierande produktion inom jordbruk tex köttproduktion, potatis-...