FCB i examensarbete från Internationella Handelshögskolan Under våren medverkade FCB i intervjuer som låg till grund för uppsatsen "Blockchain technology adoption in agri-food supply chains: why or why not?: Exploring Swedish organizations’ reasoning and approach to...